Gedragsregels

Alle Phanos-sporters, trainers en kaderleden zijn lid van de Atletiekunie en onderschrijven de door de bond en NOC/NSF opgestelde gedragsregels. Met onze trainers wordt dit contractueel vastgelegd en trainers/ begeleiders van minderjarigen en kwetsbare groepen ondertekenen ook de regels van de Gemeente Amsterdam. Trainers zijn gediplomeerd en/of hebben opleidingen gevolgd van de Atletiekunie of binnen de vereniging waarin aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid. Ook wordt hen gevraagd zich bij te scholen met de informatie en e-learning van de bond en de gemeente.

De gedragsregels zijn samengevat in onderstaande documenten:

Contact

Phanos Amsterdam

Huisadres:
Olympisch stadion 1
1076 DE Amsterdam

Email: info@phanos.amsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-294 687 83

Socials