Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon bij Phanos is Irina Cairo, zij is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@phanos.amsterdam

-------

Waar veel mensen samen zijn en sporten, kan het voorkomen dat er in de onderlinge verhoudingen dingen soms bedoeld, dan wel onbedoeld anders gaan dan gewenst. Daarom heeft Phanos een vertrouwenscontactpersoon om aandacht te kunnen geven aan ongewenste omgangsvormen en om voor iedereen vertrouwelijk en onafhankelijk beschikbaar te zijn voor meldingen. 

De vertrouwenscontactpersoon is lid van Phanos maar heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon kan met de leden zelf in gesprek gaan en waar nodig begeleid doorverwijzen naar professionele vertrouwenspersonen van de AtletiekUnie.

Een beroep op de vertrouwenscontactpersoon kan gedaan worden door iedereen die zich slachtoffer voelt van pesten, oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer/bestuurslid/commissielid, seksuele intimidatie, seksueel geweld, ongewenste omgangsvormen en andere vormen van machtsmisbruik. Leden of ouders/verzorgers van leden die zich niet zelf slachtoffer voelen maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Contact

Phanos Amsterdam

Huisadres:
Olympisch stadion 1
1076 DE Amsterdam

Email: info@phanos.amsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-294 687 83

Socials